Cookie- en Privacyverklaring TrainSmart
TrainSmart, gevestigd te Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die TrainSmart verwerkt:
TrainSmart verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan TrainSmart (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die TrainSmart verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens inzake gezondheid (bv medicijngebruik, fysieke gesteldheid en biometrische gegevens)
 • Overige gegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op onze website, intake of in correspondentie en/of telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • IP-adres:
 • Internetbrowser en apparaat type.

De manier waarop TrainSmart gegevens verzamelt:
TrainSmart verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het intakeformulier of het doen van concrete aanvraag. TrainSmart verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met TrainSmart heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De website van TrainSmart en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij wij toestemming hebben van ouders of voogd. TrainSmart kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. TrainSmart raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat TrainSmart zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via heidi@trainsmart.nl, dan verwijdert TrainSmart deze informatie.

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt TrainSmart bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Met welk doel TrainSmart persoonsgegevens verwerk:
TrainSmart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om u optimaal te kunnen bedienen met de diensten van TrainSmart; TrainSmart verwerkt bijzondere persoonsgegevens om TrainSmart in staat te stellen onze dienstverlening uit te oefenen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren op de website van TrainSmart;
 • Om belastingaangifte te doen.

Hoe lang TrainSmart persoonsgegevens bewaart:
TrainSmart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
TrainSmart verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van TrainSmart, sluit TrainSmart een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
TrainSmart blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiestatement die TrainSmart gebruikt:
TrainSmart gebruikt functionele en technische cookies.
Om de website optimaal te laten functioneren gebruikt TrainSmart functionele cookies. Hiernaast maakt TrainSmart gebruik van technische cookies, deze cookies meten alle data die je terugvindt in Google Analytics. Ze meten bijvoorbeeld: het aantal bezoekers van de website, de tijd dat bezoekers op de website verblijven en welke pagina’s bekeken worden. TrainSmart verzamelt deze gegevens, maar anonimiseert deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TrainSmart;
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij TrainSmart een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die TrainSmart van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar heidi@trainsmart.nl . TrainSmart reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe TrainSmart persoonsgegevens beveiligd heeft:
TrainSmart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via heidi@trainsmart.nl.

Terug naar de homepage >